บริษัท ยูซี อินเตอร์ เวิลดิ์ จำกัด (สนง.ใหญ่)

เลขที่ 117,119 ถนนปากน้ำเหนือ แขวงบางพรม

 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

OFFICE    : 02-410-4912-3

Mobile      : 095-590-5953 (ฝ่ายขาย,เทคนิค,ลูกค้าสัมพันธ์)

                 : 095-5967508 (HR,บัญชี)

                 : 063-225-1938 (แผนกขายส่ง)

e-mail        : ucamthailand@gmail.com

ID LINE      : @ucamthailand (แผนกขายส่ง)

ID LINE      : ucamthailand2

Facebook  : www.facebook.com/ucamthailand

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์. เวลา 8.30-17.30 น